LIDT OM SIF SOM COACH

LIDT OM SIF SOM COACH

Jeg er certificeret MASTER COACH (LIFE &   BUSINESS) FRA Manning Inspire samt certificeret STRESS COACH.


Som master coach  er jeg trænet i at bruge en særlig spørgeteknik kombineret med effektive coaching-værktøjer. Jeg stiller dig en hel del spørgsmål, du finder svarene, jeg lytter intenst. Jeg tror på dig og dine drømme og vil elske at kunne støtte dig, så du bliver den bedste version af dig selv. Jeg er optaget af at støtte dig, så du formår at gøre det, du har lyst til; så du gør dit liv til dit eget værk og ikke en kopi. Jeg har spørgsmålene, du har nøglen til svarene. Sammen kan vi få meget spændende og ærlige samtaler, der kan gøre en forskel for dig – der kan få dig til at være tro mod dig selv, være god for dig selv og handle i forhold til dine drømme. Hvis bare du vil det. Det er dig, der bestemmer. Det afhænger af, om du virkelig gerne vil gøre en forskel for dig selv. Du kan begynde nu.


Mine specialer er: "sorg & krise" & "forfølge sin livsdrøm" &  "stresscoaching".


- SORG & KRISE  

jeg coacher dem, der har svært ved at komme ud af en krise, måske fordi de er blevet skilt eller har mistet én, der har stået dem nær. Som coach hælper jeg med at komme fra et tungt sted til et lettere sted - jeg hjælper med forståelse, accept, ro og mere glæde. Jeg er master coach, ikke terapeut. som coach ser jeg på nuet og fremtiden - hvordan du kan komme positivt videre i dit liv uden at blive ved med at falde i sorgens huller; du kan lære at gå uden om hullerne og komme til at leve det liv, du i virkeligheden ønsker dig.   


- følge sin livsdrøm 

Jeg coacher dem, der har en livsdrøm, som de gerne vil handle på eller blive afklaret med. Som coach hjælper jeg dig med at sortere i forhindringerne, blive afklaret og finde ind til motivation og fokus - at gå fra tanker til handling, og fra handling til forvandling. 


- stresscoaching

Jeg coacher dem, der har stress, og som enten er sygemeldte eller stadig er i arbbejde. Jeg hjælper dem af med deres stress og sørger for, at de opnår en robusthed overfor fremtidig stress.  Det er et  meget effektivt stresscoachingforløb på  7 samtaler (à 1 time) over ca. 2  måneder.


 

coaching for alle - alder  har ingen betydning

Jeg coacher teenagere, unge, voksne og ældre; alder har ingen betydning. Det vigtige for en  vellykket coaching session er din vilje, åbenhed og ærlighed kombineret med min spørgeteknik, coachingværktøjer og det at kunne se dine muligheder, kvaliteter, styrker og  evner .


sifs livserfaring

Mine livserfaringer kommer af at have haft en far som var musiker og værtshusholder og en mor som var kunstner og uddannet filminstruktør,  jeg er vokset op i et værtshusmiljø som lille og levet med alkoholiske forældre, jeg har oplevet voldsomme slagsmål mellem min mor og far, mine forældre gik fra hinanden da jeg var 9 år og samme år flyttede min 14-årige storesøster hjemmefra, Som 15-årig udgav jeg min selvbiografi "mig, min mor og de andre" ved forlaget Gyldendal (under navnet sif kiær), jeg skrev artikler til billed bladets ungdomstillæg og til vi unge som 16-årig, levede alene med en tiltagende psykotisk mor, flygtede hjemmefra som 16-årig mens jeg gik i 1.g, kæmpede for at få hjælp fra de sociale myndigheder i næsten 1 år (både før jeg flygtede og efter jeg var flygtet), lykkedes med at få min studentereksamen, som 19-årig fandt jeg  min mor død på dramatisk vis, og jeg mistede min far som 27-årig ... herefter har jeg levet et anderledes og noget mere roligt liv med min mand, taget en cand.ling.merc.-uddannelse (fransk translatør & tolk), fået to dejlige børn og fast arbejde  - helt som jeg kunne drømme om og meget i kontrast til min mere broget historie. 


 

    Mine udfordringer har givet mig en hel del erfaringer og gjort mig stærk og selvstændig. Jeg har lært at navigere i kaotiske vande og stå på egne ben – jeg har prøvet meget, og det har gjort, at jeg ikke så let bliver skræmt af livet. Jeg kan se muligheder og tror på, at vi kan gøre en forskel, hvis bare vi vil det.