LIFE COACHING

Life coaching


 hvad er life coaching?

Life coaching er en fortrolig en-til-en-samtale. Det er dit rum, hvor du får coachens fulde opmærksomhed på dig og det mål, du vælger at blive coachet på. Med coaching kan du få støtte, opmuntring og hjælp til at åbne ”døre” og gøre mere brug af dit fulde potentiale – du får hjælp til at gå fra tanker til handling, og hvor det at handle skaber forvandling. Life coaching er lig med selvudvikling.


Life coaching kan bruges til f.eks. hverdagsmål, der kan få hverdagen til at glide bedre. Det kan være mål som f.eks. et bedre søvnmønster, ro i relationen til børnene, bedre kommunikation med sin partner, mere kreativitet, osv.

Life coaching kan bruges til sportsmål, der kan hjælpe dig med at få trænet bedre, præstere mere optimalt, opnå ønskede resultater, klare udfordringer som f.eks. konkurrencer, bevare fokus, mm.


Life coaching kan bruges til større livsmål som f.eks. kærlighed, udvikling, at gøre en forskel, udfordringer, spænding, eventyr, tilfredshed, glæde, tryghed, sundhed, etc. De større livsmål er de mål, man i coaching-verdenen kalder for slutmål – de mål, der virkelig gør en forskel på mange niveauer.


Det at arbejde på at føle mere glæde i sit liv ved f.eks. at blive coachet på at få en bil, finde et andet job eller tage på en rejse, vil være et overflademål og ikke et slutmål; det vil give en kortvarig glæde. Det at blive coachet på at få mere glæde i sit liv helt generelt, vil være det, vi kalder et slutmål. Man kan coaches på både overflademål, som f.eks. at finde et nyt job, og på slutmål, som f.eks. at finde glæde. Overflademål kan virke mere overskuelige, og slutmål kan virke mere uoverskuelige. Begge slags mål er helt ok, og et overflademål kan faktisk have en fantastisk positiv effekt på dit liv, men du skal blot have det for øje, at et overflademål ikke er så langvarigt som et slutmål.


Hvorfor blive coachet?

Spæner du for at nå det hele, og føler du, at du aldrig når til dig selv?

Har du svært ved at være tilstede i nuet?

Har du drømme og mål, du gerne vil realisere, men du lykkes ikke rigtig med det?

Er dit liv fuld af overspringshandlinger og undskyldninger for ikke at gøre det, du gerne vil?

Har du lyst til, at der skal ske noget nyt og positivt i dit liv?

Ønsker du at kunne se dig selv i et bedre lys?

Vil du gerne handle på det, du synes er vigtigt her i livet?

Er der beslutninger, du gerne vil tage, men hvor du er i tvivl og ikke ved, hvad du skal vælge?

Føler du, at du ikke selv er herre over dit eget liv, og ønsker du selv at tage styringen?

Vil du gerne slippe mellemtilfredsheden og mærke glæden ved livet?


Kan du svare ja til nogle af de her spørgsmål, og ønsker du at gøre en positiv forskel for dig selv, så vil en coaching-samtale være et fantastisk godt sted at starte. Med en personlig coach kan du få hjælp til at blive klog på, hvad det er, du ønsker i dit liv og lykkes med at gå fra tanker til handling.


Hvordan bliver man coachet?

Hvis du ikke har et klart mål, kan den første session blive brugt på at finde ind til, hvad det er, du virkelig gerne vil; herudfra definerer du så dit mål.

Under coaching-sessionen vil jeg coache dig ud fra en spørgemodel, der hedder ”De 6 Trin”; en effektiv spørge-model, der er udviklet af Manning Inspire. Med udgangspunkt i dit mål vil vi komme omkring dine forhindringer, din motivation, dit mønster og finde nye alternativer. Du vil få hjemmeopgaver - større eller mindre alt efter dit behov og ønske. Som coach bruger jeg 6-trins-modellen som en rygrad for samtalen i kombination med forskellige coachingværktøjer. Det er min særlige træning i 6-trins-modellen og værktøjerne samt mine erfaringer, der gør samtalen yderst effektiv.