COACHING

Coaching

Det at blive coachet er noget, alle bør give sig selv ind imellem, sagde en af mine klienter fornylig. Det er også min oplevelse. Det er så tydeligt, når man møder én, der er blevet coachet.  Vedkommende stråler af god energi, er begejstret, målrettet og meget positivt snakkende om sit liv og sit aktuelle fokus. Det at blive coachet er en effektiv metode til at blive skarp på, hvad du  virkelig gerne vil, finde motivationen  og det rette fokus, der skal til, for at du handler på det og begynder at udfolde dig  mere og dit  fulde potentiale kommer i spil.


Hvad er coaching?

Coaching er en yderst effektiv samtale, hvor du får coachens fulde opmærksomhed på dig og det mål, du vælger at blive coachet på. Med coaching kan du få støtte, opmuntring og hjælp til at åbne ”døre” og gøre mere brug af dit fulde potentiale – du får hjælp til at gå fra tanker til handling, og det at handle skaber forvandling.


Hvorfor blive coachet?

Coaching er stimulerende og udviklende –  det er vejen til motivation, god energi og indre ro. Coaching hjælper dig med at få et mere positivt syn - i stedet for mest at se forhindringer, vil du komme til at fokusere mere på dine styrker og muligheder. Samtidig vil du også komme til at forstå, hvor meget du faktisk selv kan gøre for at forbedre dit liv. Og det er højst motiverende!

Vi alle har evnen til at skabe en positiv forandring for os selv –  hvis vi virkelig vil det. Vejen til forandring kan dog være svær og udfordrende, og derfor har vi brug for støtte. Det får du med coaching!


Gennem coaching vil du få en større indsigt i dig selv, du vil kunne se dine styrker, du vil finde modet til at nå dine mål og udleve din drøm. Coaching kan dog også hjælpe dig med at blive afklaret og acceptere tingenes tilstand. Når du enten handler på dine mål og drømme, eller du accepterer tingenes tilstand, vil du finde en indre ro; det ikke at handle på dine drømme og mål eller ikke at acceptere tingenes tilstand, vil stresse dig og gøre dig utilfreds. Gennem coaching vil du således kunne opnå en større selvindsigt, acceptere dig selv mere og mærke dit værd. Det vil kunne hjælpe dig til et liv med mere indre ro, balance og glæde.


Hvordan bliver man coachet?

Hvis du ikke har et klart mål, kan den første session blive brugt på at finde ind til, hvad det er, du virkelig gerne vil; herudfra definerer du så dit mål.


Under coaching-sessionen vil jeg coache dig ud fra en spørgemodel, der hedder ”De 6 Trin”; en effektiv spørge-model, der er udviklet af Manning Inspire. Med udgangspunkt i dit mål vil vi komme omkring dine forhindringer, din motivation, dit mønster, nye alternativer og evt. hjemmeopgaver. Som coach bruger jeg modellen som en rygrad for samtalen i kombination med forskellige coachingværktøjer. Det er min særlige træning i 6-trins-modellen og værktøjerne samt mine erfaringer, der gør samtalen yderst effektiv.